سامانه ثبت درخواست نمایندگی

ضمن تشکر از انتخاب شایسته شما و ابراز تمایل به همکاری ، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم پذیرش اقدام نمائید .

 

  ثبت درخواست

اطلاعات شخصی

 نام * :  نام خانوادگی * :  نام پدر * :
 شماره ملی * :  شماره شناسانامه * :  تاریخ تولد * :
محل تولد * : شماره تلفن همراه * : شماره تلفن ثابت * :
کد پستی  * : آدرس دقیق محل سکونت * :  

اطلاعات محل کار

 نوع مالکیت * :  مثراژ انبار* :  شماره تلفن ثابت * :
 شماره پروانه کسب * :  تاریخ اعتبار پروانه کسب * :  شماره پلاک * :
کد پستی  * : آدرس دقیق محل کار * :  

مدارک مورد نیاز

فایل های مورد نیاز می بایست از نوع Jpg یا Jpeg باشد .

تصویر پروانه کسب * : تصویر سند ملکی / اجاره نامه  * :
تصویر شناسنامه * : تصویر کارت ملی * :
تصویر کارت پایان خدمت * : تصویر ضمانتنامه بانکی * :